PIRKT DĀVANU

* Ziedo vismaz 10 € Latvijas dabisko pļavu atjaunošanai

Dāvanas pircējs savā e-pastā saņems elektronisku apliecinājumu un iespēju pieteikties īstai kartītei. Apliecinājumu saņemsi 24h laikā, jo katru no tiem nosūtām individuāli.

Lai saņemtu apliecinājumu un pieteiktos taustāmai kartītei, pērkot dāvanu šeit, raksti un jautā ldf@ldf.lv.

Ko paveiks Tavs ziedojums?

Dabiskā pļava var izzust ātri – uzart to var vienā dienā, desmit gadu laikā tā aizaug. Taču atjaunošana ir ilgs un sarežģīts process. Tavs ziedojums palīdzēs to paveikt – par saziedotajiem līdzekļiem veiksim pļavas augu sēklu piesēju Lejzemnieku pļavas kvadrātmetros, lai dabiskās pļavas jau drīz uzziedētu nepieradinātā bagātībā!

Var šķist, ka dabisko pļavu izzušana ir viegli atrisināma – tikai jāļauj savvaļas augiem pašiem atgriezties vecajā vietā. Tomēr tādā veidā pļava neatjaunojas ne nākamajā, ne aiznākamajā gadā, bieži pat ne desmitgadēs. Daudzu savvaļas augu sēklas izplatās ļoti lēni – tikai dažus metrus vai centimetrus gadā. Ilgs laiks vajadzīgs, lai augu valsts izveidotu stabilas attiecības ar augsnes mikroorganismiem, kas palīdz dīgt sēklām, augiem iesakņoties un pārciest grūtības.

Paldies, ka palīdzi atjaunot dabiskās pļavas! Vēlies paveikt vēl vairāk?

Pļavas apņemšanās
Dabiskās pļavas kvadrātmetrs – mājas daudziem

Dabisko pļavu pasaule nav tikai liels augu sugu skaits – augi tajā dzīvo cieši saistītās kopienās, kas nav atrodamas nekur citur. Augu kopienas ir gan unikāla vērtība, gan pamats citu radību sabiedrībām, kas atkarīgas no konkrētā pļavu paveida. Viens hektārs dabiskās pļavas var būt mājas ap četriem miljoniem zirnekļu, un kukaiņu masa tajā var sasniegt pustonnu. Zaudējot dabisko pļavu, pazūd vairākas ar to cieši saistītas pasaules.

Dabiskās pļavas vērtība

Kas ir dabiskā pļava? Reibinoši smaržojošu puķu bagātība, kukaiņu sanēšana, pļavas putnu dziesmas – to redzam un varam izjust. Tas, ko neredzam, ir gadu desmiti un simti, kuros pļava kā ekosistēma ir veidojusies.

Dabiskie zālāji ir pastāvējuši jau pirms cilvēka ienākšanas Latvijas teritorijā. Senatnē tos veidoja un uzturēja dabiskie procesi – pali, tauri, sumbri, savvaļas zirgi. Tad – tradicionālā saimniekošana, lopu ganīšana, siena ievākšana. Tagad lielie zālēdāji ir izmiruši, saimniekošanas veids mainījies, un gadu simtos veidojušies dabiskie zālāji kļuvuši par izzūdošu dabas vērtību.

Vēl pagājušā gadsimta pirmajā pusē dabiskās pļavas un ganības aizņēma trešo daļu valsts, tagad tās saglabājušās ap 0,7% Latvijas teritorijas. Galvenie izzušanas cēloņi ir lauku apmežošanās un lauksaimniecības zemju industralizācija.

Atklāj vairāk!
Ko mums dod dabiskās pļavas?

Kāds labums cilvēkiem no tā, ka tiek saglabātas un atjaunotas dabiskās pļavas?

Līdz ar dabisko pļavu izzušanu izzūd augi, kuriem pļavas ir vienīgā mājvieta. Zaudējot dabiskās pļavas, kas šobrīd veido ap 0,7% Latvijas teritorijas, dabas daudzveidības ziņā mēs zaudētu tikpat daudz, ja izzustu visi pārējie Latvijas zālāji kopā.

Dabiskie zālāji dod mājvietu un barību kukaiņiem, kas apputeksnē arī kultūraugus.

Dabiskās pļavas ir īpaša vieta ārstniecisko augu vākšanai, bišu ganīšanai, pļavu augus var izmantot pārtikas produktu radīšanā, tajās ganīto lopu pienam un gaļai piemīt izcilas īpašības. Latvijā dabisko pļavu produktu iespējas ir vēl neatklāta teritorija.

Pļavas uzkrāj CO2, veicina ūdens attīrīšanu, tās palīdz mazināt plūdu ietekmi, darbojoties kā dabisks sūklis, kas palu un plūdu laikā uzkrāj ūdeņus.

Dabisko zālāju augsne dod mājvietu dažādiem mikroorganismiem, kas nodrošina augsnes veselību.

Arī dabisko pļavu ainava ir vērtība, kas ierakstīta mūsu kultūras dzīlēs. Mēs taču negribam palikt bez raibi ziedošām pļavām un trejdeviņām jāņuzālēm savā vainagā?

Kur atradīsi savu dabiskās pļavas m2?

Tavs ziedojums palīdzēs atjaunot parkveida pļavu un ganības Valkas novada Lejzemniekos, kur Latvijas Dabas fonds 2021. gadā uzsāka 12 ha plašas aizaugušas parkveida pļavas atjaunošanu.

Jau izcirsti 20 gadu laikā pļavā saaugušie koki un krūmi, veikta izcirsto celmu frēzēšana, pavasarī uzstādīsim aploku un uzsāksim pļavas noganīšanu. Priekšdarbi, lai dabiskā pļava varētu atjaunoties, ir veikti. Tomēr, lai tā uzziedētu jau tuvāko gadu laikā, pļavai vēl mazliet jāpalīdz, izsējot tajā dabiskajām pļavām raksturīgu ziedaugu sēklu – par saziedotajiem līdzekļiem tiks veikta pļavas augu sēklu piesēja Lejzemnieku pļavas kvadrātmetros.

Kopumā Latvijas Dabas fonds atjauno dabiskās pļavas 1300 hektāru apjomā visā Latvijā.